Quyết liệt giải quyết khó khăn thị trường bất động sản

Rate this post

Rà soát và thúc đẩy thị trường bất động sản

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện việc rà soát một cách quyết liệt…

Gần đây, Văn phòng Chính phủ đã phát hành Thông báo về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp để đánh giá hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ. Thông qua thông báo này, Thủ tướng đã đề xuất một số biện pháp cần thực hiện để giải quyết những khó khăn và vướng mắc đang tồn đọng trên thị trường bất động sản.

Thông tin cụ thể trong tài liệu cho biết rằng việc tháo gỡ các khó khăn về pháp lý và các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản trong thời gian gần đây đã đạt được những kết quả khả quan. Điều này đã giúp cải thiện tình hình so với giai đoạn trước đó, từ tháng trước tới tháng này và từ quý trước tới quý này.

Một số vấn đề lâu dài liên quan đến thị trường bất động sản đã được giải quyết một cách triệt để, và các biến đổi tích cực đã thể hiện trong tình hình thị trường bất động sản. Điều này cũng đã ảnh hưởng tích cực đến tình hình kinh tế tổng thể, giữ vững sự ổn định và cân đối lớn, cũng như kiểm soát lạm phát.

Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ vẫn nhấn mạnh rằng vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn và vướng mắc kéo dài suốt nhiều năm. Giải quyết và tháo gỡ những vấn đề này yêu cầu thời gian và các giải pháp thích hợp phải được thực hiện kịp thời.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện một quá trình rà soát mạnh mẽ về khung pháp lý, xác định rõ các vấn đề cụ thể gây khó khăn, nằm ở văn bản nào, có nội dung gì và người nào có trách nhiệm giải quyết. Thời gian giải quyết cũng cần được xác định.

Đồng thời, cần thúc đẩy mạnh mẽ việc tạo điều kiện cho sự xuất hiện sớm của các sàn giao dịch bất động sản, đất đai. Mục tiêu là tận dụng khả năng tự điều chỉnh của thị trường, từ đó hạn chế sự can thiệp của các cơ quan hành chính. Việc này phải được thực hiện với tinh thần công khai, minh bạch và mục tiêu làm cho thị trường trở nên lành mạnh hơn.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, ngành để chỉ đạo, thúc đẩy và hướng dẫn các địa phương và doanh nghiệp thực hiện việc giải quyết khó khăn theo Đề án “Xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân tại các khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Trong phạm vi cụ thể, cần thực hiện việc cơ cấu lại các loại hình bất động sản sao cho phù hợp, và tập trung đặc biệt vào việc xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, và nhà dành cho người có thu nhập trung bình. Lãnh đạo tại các tỉnh, thành phố cần tập trung vào việc phát triển nhà ở xã hội và cho công nhân, đồng thời thực hiện việc cải tạo chung cư cũ một cách thực sự, hiệu quả, mà không cần sự náo nhiệt không cần thiết.

Hơn nữa, các cơ quan và địa phương cần dồn sức và tiến hành một cách khẩn trương để hoàn thành công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch ngành, vùng, tỉnh và phân khu trước hết vào năm 2023.

Không chỉ riêng về vấn đề này, đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng đã yêu cầu tiếp tục xem xét và đề xuất các giải pháp có thể giảm lãi suất cho vay, tăng hạn mức tín dụng, đồng thời tiến hành rà soát việc cấp tín dụng đối với bất động sản. Việc này nhấn mạnh vào việc tiến hành các biện pháp khoanh nợ, cơ cấu lại nợ, và giãn hoãn nợ.

Việc triển khai Chương trình tín dụng trị giá khoảng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và cải tạo chung cư sẽ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng với Bộ Xây dựng và các đơn vị quản lý tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mục tiêu là đảm bảo sự hiệu quả trong quá trình triển khai.

Tăng cường quản trị thị trường và hỗ trợ nguồn vốn

Trong cùng tình hình, Bộ Tài chính sẽ thực hiện chính sách tài khóa mở rộng một cách có chiều hướng, tập trung vào những điểm quan trọng và ưu tiên, nhằm đạt được kết quả tốt và nhanh chóng. Các biện pháp giảm, giãn hoãn thuế, phí và lệ phí cũng sẽ được thực hiện, trong đó việc giảm thuế VAT sẽ được ưu tiên để đảm bảo tính hợp pháp và hiệu quả của quá trình thực hiện.

Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ tiến hành rà soát và đánh giá cẩn thận các biện pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu trong phát triển thị trường bất động sản. Sự hình thành sớm của Quỹ phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân cũng là một vấn đề cần được nghiên cứu để đảm bảo sự phát triển bền vững trong lĩnh vực này.

Ngoài những điểm trên, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hướng dẫn và hỗ trợ các địa phương trong việc giải quyết các khó khăn và vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư. Điều này bao gồm việc chấp thuận chủ trương đầu tư cho các dự án bất động sản, nhà ở, trong đó bao gồm cả nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân, nhằm gia tăng nguồn cung cấp cho thị trường.

Bên phía Bộ Tài chính, sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra và đánh giá chi tiết về thị trường trái phiếu doanh nghiệp để hỗ trợ quá trình phát triển thị trường bất động sản. Ngoài ra, việc thành lập Quỹ phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân cũng sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo sự phát triển bền vững trong lĩnh vực này.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục hợp tác với các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan liên quan để hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi); nhanh chóng hoàn thiện và trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 về phương pháp định giá đất. Đồng thời, việc xây dựng và điều chỉnh khung giá đất, cùng với việc định giá đất cụ thể và quy trình tư vấn xác định giá đất sẽ được thực hiện một cách kịp thời và tập trung. Các địa phương cũng sẽ được hướng dẫn cách giải quyết các vấn đề liên quan đến việc xác định giá đất.

Hơn nữa, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ cùng Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán hợp tác để tạo điều kiện xây dựng một sàn giao dịch bất động sản và đất đai. Mục tiêu là đảm bảo sự công khai, minh bạch theo nguyên tắc thị trường và cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác cho các giao dịch trên sàn.

Định hướng cho doanh nghiệp và tạo điều kiện cho sự phát triển

Đối với các doanh nghiệp, văn bản đã nêu rõ việc tiếp tục thực hiện việc tổ chức rà soát và điều chỉnh lại cơ cấu hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể, cần đảm bảo rằng danh mục đầu tư, cấu trúc sản phẩm đầu tư phù hợp với khả năng tài chính, quy mô và khả năng quản trị của doanh nghiệp. Đồng thời, cần điều chỉnh giá cả, các chương trình khuyến mãi, nhằm khuyến khích nhà đầu tư và người mua nhà, từ đó tạo sự phù hợp với nhu cầu thực của xã hội.

Các doanh nghiệp cần tập trung sử dụng nguồn lực một cách hợp lý, ưu tiên cho những dự án sắp hoàn thành và dự án lớn có khả năng thực hiện cao. Mục tiêu là đưa những dự án này nhanh chóng vào hoạt động, thu hồi vốn và tạo dòng tiền cho doanh nghiệp, đồng thời tăng nguồn cung cho thị trường.

Đồng thời, cần tiến hành rà soát và cơ cấu lại nguồn vốn, sản phẩm và phân khúc sản phẩm. Tập trung vào việc xử lý các khoản nợ xấu và nợ sắp đến hạn để tạo điều kiện cho việc tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, trái phiếu, chứng khoán. Đồng thời, cần có hỗ trợ và khuyến khích cho người mua nhà thông qua các biện pháp hỗ trợ và tạo điều kiện về thủ tục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0705 26 26 26

ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI VÀ TƯ VẤN MIỄN PHÍ